Efter valet riskerar bussning till och från utanförskapsområden införas som ett integrationsverktyg.

När förslaget blir verklighet är det inte längre du som förälder som bestämmer vilken skola som passar bäst för ditt barn – det gör politiker och byråkrater.

Bussning av barn har redan mött folkligt motstånd. Ju fler vi är desto svårare kommer det bli att införa skolbussning i hela Sverige efter valet. 

4769

0

Namninsamlingen kommer överlämnas till skolministern innan valet med en uppmaning om att bussning saknar stöd både i forskningen och bland väljarna. Genom att skriva under namninsamlingen uppger du att uppgifterna tillhör dig, att du är minst 18 år gammal och att du har läst igenom och godkänner vår personuppgiftspolicy. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de tre partier som börjat lägga fram förslag om skolbussning.

Skolministerns förslag 👉

I ett lagrådsförslag från skolministern framgår det att regeringen vill tvinga kommunala och fristående skolor att verka för ökad mångfald, bland annat genom skolskjutslösningar, dvs. bussning.

Lagrådsremissen, sida 42:

Syftet med förslaget är att åstadkomma
en ökad blandning av elever med olika
socioekonomisk
bakgrund.

Ansvar för huvudmän (både kommunala
och fristående):

Kravet innebär en skyldighet att så långt
det är möjligt arbeta för att öka mångfalden
på skolenheten genom att försöka få in elever
med en ur ett socioekonomiskt perspektiv olikartad
bakgrund.
Skyldigheten avser generella åtgärder och
inte åtgärder som avser enskilda individer då
individcentrerade åtgärder riskerar både att vara
diskriminerande och integritetskränkande
socioekonomisk bakgrund.

Att förespråka den "allsidiga sociala elevsammansättning"
som regeringen gör – där idealblandningen beskrivs som en
spegling av kommunens demografi – är att i praktiken
förespråka införandet av bussning av elever.
 
Lagrådsremissen, sida 66:
 

Geografiskt baserat urval kan då användas på ett
sådant sätt att elever boende i ett visst område ges
förtur till skolplacering vid en viss skolenhet. Som
Lärarförbundet lyfter fram kan geografiskt baserat
urval t.ex. användas där det finns en skolskjuts-
lösning från ett geografiskt område till en skola.

Fler röster höjs nu för att börja bussa elever till och från utanförskapsområden. Efter valet riskerar det bli verklighet i hela Sverige.

Bussning innebär att barn sorteras efter sin bakgrund och var de bor, för att sen bussas till en skola i en annan stadsdel.

Det betyder att barn tvingas till en skola som varken de själva eller föräldrarna valt för att stärka integrationen och blandningen på den nya skolan.

När Socialdemorkaterna inför förslaget om bussning är det inte längre du som förälder som bestämmer vilken skola som passar bäst för ditt barn – den makten får kommunens byråkrater. I alla fall om Socialdemokraterna får bestämma.

Bussning har redan prövats i olika former på kommunal nivå, och då lett till:

  • Sämre kunskaper
  • Minskad trygghet
  • Utbrett missnöje bland både föräldrar och elever 

Regeringens förslag har upprört, oroat och skapat debatt.

När föräldrar inte längre får välja skola till sina barn avskaffas det fria skolvalet som vi känner det. Förslaget är också så dåligt utformat att regeringens egna myndigheter varnar för det.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de tre partier som i olika former lagt fram förslag om skolbussning.

Hjälp oss nå fler – dela namninsamlingen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Bussning.nu drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv, en marknadsliberal opinionsbildande stiftelse. 

Efter valet riskerar bussning till och från utanförskapsområden införas som ett integrationsverktyg. När förslaget blir verklighet är det inte längre du som förälder som bestämmer vilken skola som passar bäst för ditt barn – det gör politiker och byråkrater.

Bussning av barn har redan mött folkligt motstånd. Ju fler vi är desto svårare kommer det bli att införa skolbussning i hela Sverige efter valet. 

4769

0

Genom att skriva under namninsamlingen uppger du att uppgifterna tillhör dig, att du är minst 18 år gammal och att du har läst igenom och godkänner vår personuppgiftspolicy. Namninsamlingen kommer överlämnas till skolministern innan valet med en uppmaning om att bussning saknar stöd både i forskningen och bland väljarna.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de tre partier som börjat lägga fram förslag om skolbussning.

Skolministerns förslag

I ett lagrådsförslag från skolministern framgår det att regeringen vill tvinga kommunala och fristående skolor att verka för ökad mångfald, bland annat genom skolskjutslösningar, dvs. bussning. 👇

Lagrådsremissen, sida 42:

Syftet med förslaget är
att åstadkomma en ökad
blandning av e
lever med olika
socioekonomisk
bakgrund.

Ansvar för huvudmän
(både kommunala
och fristående):

Kravet innebär en skyldighet
att så långt det är möjligt
arbeta för att öka mångfalden
på skolenheten genom att
försöka få in elever med en
ur ett socioekonomiskt
perspektiv olikartad
bakgrund.
Skyldigheten avser
generella åtgärder och
inte åtgärder som avser
enskilda individer då
individcentrerade åtgärder
riskerar både att vara
diskriminerande och
integritetskränkande
socioekonomisk bakgrund.

Att förespråka den "allsididiga
sociala elevsammansättning"
som regeringen gör – där ideal-
blandningen beskrivs som en
spegling av kommunens
demografi – är att i praktiken

förespråka införandet
av bussning av elever.
 
Lagrådsremissen, sida 66:
 

Geografiskt baserat urval kan
då användas på ett sådant sätt
att elever boende i ett visst
område ges förtur till skol-
placering vid en viss skolenhet.
Som Lärarförbundet lyfter fram
kan geografiskt baserat urval
t.ex. användas där det finns en
skolskjutslösning från ett
geografiskt område till en skola.

Fler röster höjs nu för att börja bussa elever till och från utanförskapsområden. Efter valet riskerar det bli verklighet i hela Sverige.

Bussning innebär att barn sorteras efter sin bakgrund och var de bor, för att sen bussas till en skola i en annan stadsdel.

Det betyder att barn tvingas till en skola som varken de själva eller föräldrarna valt för att stärka integrationen och blandningen på den nya skolan.

När Socialdemorkaterna inför förslaget om bussning är det inte längre du som förälder som bestämmer vilken skola som passar bäst för ditt barn – den makten får kommunens byråkrater. I alla fall om Socialdemokraterna får bestämma.

Bussning har redan prövats i olika former på kommunal nivå, och då lett till:

  • Sämre kunskaper
  • Minskad trygghet
  • Utbrett missnöje bland både föräldrar och elever 

Regeringens förslag har upprört, oroat och skapat debatt.

När föräldrar inte längre får välja skola till sina barn avskaffas det fria skolvalet som vi känner det. Förslaget är också så dåligt utformat att regeringens egna myndigheter varnar för det.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de tre partier som i olika former lagt fram förslag om skolbussning.

Hjälp oss nå fler – dela namninsamlingen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Bussning.nu drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv, en marknadsliberal opinionsbildande stiftelse.